Kan fysioterapeuter pålegge pasienter karantene?

NFF har vurdert denne problemstillingen etter henvendelser fra fysioterapeuter som ønsker at pasienter som har vært i utlandet, kan gis en karanteneperiode før behandling.


Pasienter som har vært i røde land, må i henhold til nasjonale retningslinjer være i karantene, og skal uansett ikke oppsøke behandling. Men hva med pasienter som har vært i grønne land? Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at fysioterapeuter bør følge nasjonale og kommunale anbefalinger, og ikke ha strengere interne regler enn hva helsemyndighetene anbefaler.

Etiske vurderinger
I forrige uke kunne vi lese i flere aviser om frisører som ikke ville motta kunder som hadde vært i utlandet de siste ti dagene, selv om de hadde vært i grønne land. Frisører driver med en tjeneste som kan anses som et gode. Fysioterapeuter er helsepersonell som utøver helsehjelp. Helsepersonell er i større grad utsatt for risiko i sin yrkesutøvelse, sammenliknet med mange andre yrker. Det gjelder i særlig grad under covid-19.

Likevel er det viktig at fysioterapeuter følger de nasjonale retningslinjene og stoler på myndighetenes vurderinger. NFF vil av den grunn oppfordre fysioterapeuter til å følge de til enhver tid gjeldende reglene og rådene fra helsemyndighetene.

Regelverket
Alle fysioterapeuter må følge reglene i helsepersonelloven. I tillegg må offentlige ansatte og fysioterapeuter med driftstilskudd forholde seg til kommuneoverlegens vurderinger.

Helsepersonelloven
Fysioterapeuter er helsepersonell og må følge helsepersonelloven (hpl.). Fysioterapeuter er derfor bundet av forsvarlighetskravet i hpl. § 4. Det innebærer at fysioterapeuter er forpliktet til å gi pasienter forsvarlig helsehjelp. Hva som er forsvarlig helsehjelp, må vurderes konkret fra pasient til pasient. Det er derfor problematisk å innføre en karantene for pasienter som har vært i grønne land, uten at deres behov for helsehjelp først er vurdert.

Hvis du blir kontaktet av en pasient som ønsker behandling, og som har vært i utlandet de siste ti dagene, må du vurdere om det vil være forsvarlig å be pasienten om å komme tilbake etter at det har gått ti dager. Denne vurderingen bør også noteres i pasientens journal.

I tillegg følger det av hpl. § 7 at helsepersonell er pliktet til å gi øyeblikkelig hjelp til dem som trenger det. Dersom en pasient tar kontakt og trenger øyeblikkelig hjelp, er du forpliktet til å behandle vedkommende, selv om pasienten har vært i et grønt land de siste ti dagene.

I praksis betyr dette at en generell karantene for alle som har vært i utlandet, uten og først vurdere pasientens behov, kan være et brudd på helsepersonelloven.

Fysioterapeuter med driftstilskudd
Fysioterapeuter som mottar driftstilskudd, har inngått en avtale med kommunen om å gi helsehjelp til kommunens innbyggere. Det kan være et brudd på avtalen med kommunen å pålegge karantene for pasienter som har vært i grønne land, dersom kommunen ellers har et normalt helsetilbud.

Hvis du mener at det av smittevernhensyn er uforsvarlig å motta pasienter som har vært i utlandet, anbefaler vi deg å kontakte kommuneoverlegen. Det kan for eksempel være en lokal oppblomstring med covid-19, slik at det er hensiktsmessig med en kommunal praksis som avviker fra de nasjonale. Det må uansett avklares med din kommuneoverlege, slik at du ikke bryter avtalen om driftstilskudd. 

Fysioterapeuter som er ansatt i det offentlige
Fysioterapeuter som er ansatt i det offentlige, må forholde seg til arbeidsgivers vurderinger av smittesituasjonen. Arbeidsgiver følger normalt de nasjonale reglene, og det må også den ansatte fysioterapeuten gjøre. Ta kontakt med din overordnede for å få avklart hva som gjelder på ditt arbeidssted.

Svar fra Helsedirektoratet
På bakgrunn av henvendelsene fra våre medlemmer tok NFF 3. august kontakt med Helsedirektoratet, som svarte følgende:

«Pasienter som kommer fra grønt land uten karanteneplikt er i kategori som befolkningen for øvrig».

Pasientene kan dermed tas direkte til behandling. Helsedirektoratet anbefalte likevel at personer som kommer fra grønne land, er ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer.

Fokus på smitteverntiltak
NFF har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for våre medlemmer. Vi anbefaler medlemmene å hele tiden holde seg oppdatert på hvilke land som er røde, dette kan endres raskt. Vurder om for eksempel videokonsultasjon kan benyttes dersom pasienten nettopp har vært i utlandet. Har dere spørsmål til regelverket, ta kontakt via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

Vi minner avslutningsvis om Helsedirektoratets veileder for smittevern i helsevirksomheter.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)