Ingen nye korona-takster for selvstendig næringsdrivende – skuffende svar fra HOD

NFF sendte 12. mai et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og flere andre departementer med krav om tilpasninger i kompensasjonsordningene.


I brevet ble det fremsatt flere krav om tilpasninger i vedtatte kompensasjonsordningene, slik at NFFs medlemmer som jobber som selvstendig næringsdrivende, ble sikret på en bedre måte.

– Koronaepidemien er fortsatt ikke over. Godt smittevern er en forutsetning for pasientsikkerhet. Gode smittevernrutiner krever tid og ressurser, og dette tas på alvor av våre medlemmer. Det er derfor skuffende at myndighetene ikke er villig til å innføre nye takster for å kompensere for ekstra tidsbruk, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Ridefysioterapi
Lund kan ikke se at NFF har fått en avklaring på dobling av bidrag for ridefysioterapi. Ridefysioterapi tilbys kun få plasser i Norge, og NFF stilte krav om en dobling av bidraget for ridefysioterapi.

NFF frykter at flere fysioterapeuter nå må gi opp å tilby denne formen for fysioterapi, sier Lund, og håper fortsatt på en avklaring.

Svarbrev fra HOD er vedlagt, se relatert dokument.