Ingen NFF-kurs frem til sommeren

Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å utsette eller avlyse alle kurs i regi av forbundet frem til sommeren. Møter i regi av NFF gjennomføres elektronisk.


Grunnet utviklingen av koronasituasjonen har Forbundsstyret vedtatt å utsette eller avlyse alle kurs frem til sommeren. Forbundsleder Gerty Lund understreker at alle møter som er planlagt, avholdes elektronisk.

– Det er viktig for oss at organisasjonens planlagte møter gjennomføres, men at de tilpasses den situasjonen vi nå er i, sier hun.

Vi viser for øvrig til vår temaside med oversikt over oppdatert korona-relatert informasjon, veiledning og svar på vanlige spørsmål: