Hva skjer på Hovedlandsmøtet 2019?

På NFFs hovedlandsmøte skal delegatene blant annet stemme på kandidater til nærmere 40 sentrale verv i forbundet og behandle målsetninger og rammebudsjett for årene 2020–2022.


Hovedlandsmøtet i NFF holdes hvert tredje år. I 2019 arrangeres det 20.–22. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Innkalling med saksliste og sakene sendes ut senest 12. september per e-post til deltakerne, og publiseres også på forbundsnettsidene under menypunktet "ORGANISASJON/Landsmøtet".

Saker på Hovedlandsmøtet
Forbundsstyret, NFFs lovfestede råd og utvalg, regionene og fag- og interessegruppene har rett til å få behandlet saker på NFFs landsmøte.

Som medlem i NFF kan du påvirke hvilke saker som behandles på et landsmøte, som er det høyeste beslutningsorganet i forbundet. Du kan ikke selv fremme en sak direkte, men må gjøre dette gjennom NFFs lovfestede råd eller utvalg, regioner eller fag- og interessegrupper. Merk at saker til Hovedlandsmøtet 2019 fra disse organisasjonsleddene må være sendt inn til NFFs sekretariat innen 1. juni 2019.

Kandidater til sentrale NFF-verv
Som medlem kan du også påvirke styre og stell i NFFs sentrale organisasjon. Forbundets sentrale valgkomité ved leder Geir Erik Johansen har sendt ut oppfordring til medlemmene om å komme med forslag til kandidater til de mange vervene i NFFs organer. Sekretariatet i NFF vil gjerne gjenta valgkomiteens oppfordring. Jo flere forslag på gode kandidater valgkomiteen mottar, desto større er sannsynligheten for at det er de best egnede kandidatene som blir innstilt av komiteen og deretter valgt på Hovedlandsmøtet.

Under "Relaterte dokumenter" finner du forslagsskjema og oversikt over verv. Forslag i vedlagt skjema sendes til leder.valgkomiteen@fysio.no.

(Illustrasjon: fra Hovedlandsmøtet i 2016)