Husk tilskuddsplikten til NPE

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved seniorrådgiver Inge Krokan minner her om den årlige meldefristen for tilskudd, og bringer en liten nyttårsgave til fysioterapeutene: Beløpet senkes med 352 kroner.


Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Den årlige meldefristen er 1. februar.

Automatisk oppføring hvis du er registrert
Oppføringen fornyes automatisk hvis du allerede er registrert. Har du ingen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt.

Nye tilskuddssatser
Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Fra 2020 har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt nye tilskuddssatser. Endringene er gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke de framtidige utgiftene til pasientskadesakene fra privat helsetjeneste.

– For fysioterapeuter reduseres tilskuddet fra 2202 kroner i året til 1850 kroner i året, forteller seniorrådgiver for tilskuddsordningen hos NPE, Inge Krokan (bildet nedenfor). På npe.no finner du oversikten over satsene for alle helsepersonellgruppene, sier han videre.

Har jeg tilskuddsplikt?
NPE har en tjeneste som heter «Sjekk om du har meldeplikt til NPE». Der kan du svare på noen enkle spørsmål og få en pekepinn på om du må melde og betale tilskudd til NPE.

– Tjenesten gjør at du selv kan finne ut av om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE når det passer deg best, sier Krokan videre.

– Melde- og tilskuddsplikten til NPE kan være komplisert, og vi får mange spørsmål fra helsepersonell som er i tvil om de har tilskuddsplikt eller ikke. Med tjenesten «Sjekk om du har meldeplikt til NPE» tilrettelegger vi for at du på en enkel måte kan finne svar på de vanligste spørsmålene, og om du skal betale tilskudd til oss, sier Krokan.

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten
Krokan forteller at plikten til å betale tilskudd til NPE er en lovpålagt plikt. 

– Har du forsikring gjennom profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten til å melde fra og betale tilskudd, sier han.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten
NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. 

– I tillegg vil vi i saker der pasienten får medhold kreve regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten. Det betyr at vi kan kreve regress både for erstatningsbeløpet som NPE har utbetalt, og utgiftene til å saksbehandle kravet, avslutter Krokan.

Inge Krokan - seniorrådgjevar Norsk pasientskadeerstatning (NPE)