Hovedlandsmøtet 2019 – innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til Hovedlandsmøtet 2019 ble 18. september sendt ut til delegater og andre deltakere på landsmøtet, og til organisasjonsledd i forbundet, og ble dessuten publisert på forbundsnettsidene samme dag.


Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund kan lese alle sakspapirene til Hovedlandsmøtet 2019 ved å logge seg inn på denne landsmøtesiden:

For dem som ønsker å skrive ut alle sakspapirene (NB: 173 sider): I artikkelen ovenfor har vi lagt til en samlefil i PDF, som relatert dokument.

Landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund skal i år for første gang gjennomføres digitalt. Kort fortalt innebærer det at delegatene på landsmøtet – som får utlevert et nettbrett – gjennom det verktøyet har tilgang til sakene og kandidatene til sentrale verv, og med det også tegner seg på talerliste, leverer eventuelle nye forslag til vedtak, stemmer over foreliggende forslag, og foretar valg til forbundets sentrale organer og Fondsstyret.

(Artikkelen oppdatert 20. september 2019.)