Hold turnusfysioterapeutene i arbeid

I en nettsak fra Helsedirektoratet i dag 21. mars står det at direktoratets vedtak om å stenge virksomheter gir utfordringer, blant annet for turnusfysioterapeuter, som kan få problemer med å få fullført sin turnustjeneste.


Helsedirektoratet understreker i nettsaken at turnusfysioterapeutene kan omdisponeres til andre oppgaver i kommunene, slik at de holdes i arbeid.

I en nettsak fra Helsedirektoratet i dag 21. mars står det at Helsedirektoratets vedtak om å stenge virksomheter i offentlig og privat regi i kommunene gir utfordringer, blant annet for turnusfysioterapeuter, som kan få problemer med å få fullført sin turnustjeneste. Helsedirektoratet er kjent med at stengningsvedtaket som trådte i kraft 16. mars kan gi utfordringer med gjennomføring av turnustjeneste i kommunal helse- og omsorgstjeneste for  turnusfysioterapeuter.

Helsedirektoratet understreker at det er viktig at kommunene fortsatt holder turnusfysioterapeutene i arbeid ved omdisponering til andre oppgaver, og at de så langt mulig ikke permitteres. Det er mange oppgaver de kan utføre i kommunene, som bidrar til å øke deres kompetanse i tråd med formålet for turnustjenesten.  

Helsedirektoratet er kjent med at omdisponering av fysioterapeuter til andre oppgaver allerede gjøres flere steder, også for fysioterapeuter i sykehus. Helsedirektoratet arbeider fortløpende med tiltak på personellfeltet som følge av covid-19 og de oppfordrer til å følge med på Helsedirektorat.no