Høyere egenandeler for pasienten fra 1. juli

Stortinget fastsatte egenandelsheving i statsbudsjettet til 6,85 %, gjeldende fra 1. juli 2020.


Da Stortinget fastsatte egenandelshevingen i fjor høst, var det ingen som forutså at Norge og resten av verden skulle bli rammet av en pandemi. Nedstengingen av fysikalske institutt rammet våre medlemmer hardt, men våre pasienter hardere. Fra 1. juli forblir honoraret for fysioterapeuten uendret, mens refusjonen minskes som følge av påslag på egenandelene. Dette betyr lavere utgifter for Staten og en dyrere betaling for pasientene. 

– NFF mener dette i beste fall er et umusikalsk vedtak, gitt situasjonen Norge står i, sier forbundsleder Gerty Lund. 

– Det er en kraftig økning som ikke burde blitt gjennomført når man så hvilke økonomiske konsekvenser koronaen har fått for pasientene. Gitt dagens situasjon er jeg overrasket over at Stortinget fremdeles kan stå inne for denne økningen.

Ingen av vårens vanlige tarifforhandlinger ble gjennomført denne våren, ei heller takstforhandlingene. Dette arbeidet er utsatt til høsten. Det betyr at det ikke har vært forhandlet frem nye takster fra 1. juli 2020.

NFFs nye takstplakat, egenandelsplakat og protokollen om forlengelse av økonomiske vilkår for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (Statsavtalen) ligger under relaterte dokumenter på høyre side.

Legg merke til at takster for videokonsultasjoner kun gjelder til 1. september. 

Lenke til stønadsforskriften fra 1. juli finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-26-1408

Mer informasjon om endringer finner du også på Helfo sine sider her: https://www.helfo.no/nyheter/endring-i-egenandelene-for-behandling-hos-fysioterapeut?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=fysioterapeut_2020_07_02