Helseministeren åpner Fysioterapikongressen 2022

Vi har gleden av å opplyse om at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har takket ja til å åpne Norsk Fysioterapeutforbunds store fagkongress i mars neste år.


På invitasjon fra forbundet var tilbakemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet at ministeren "veldig gjerne" ville stå for åpningen. I invitasjonen lå det for øvrig også et ønske fra forbundet om at Kjerkol i sin åpningstale kunne si noe om regjeringens prioriteringer innenfor NFFs helsepolitiske satsingsområder: arbeid og helse, folkehelse, habilitering og rehabilitering.

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hjertelig velkommen til Norges viktigste møteplass for fysioterapeuter i 2022!

(Foto av Kjerkol: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet, Flickr)

Ingvild Kjerkol