Helseminister Bent Høie hilser fysioterapeutene

Helseminister Bent Høie hilser til alle landets fysioterapeuter på Verdens fysioterapidag 2020.


Helseminister Bent Høie hilser til alle landets fysioterapeuter på Verdens fysioterapidag 2020. Han peker på fysioterapeutenes betydning for pasientens helsetjeneste, og i lys av temaet for dagen i 2020 understreker han fysioterapeutenes betydning i behandling og rehabilitering av covid-19-pasienter.

https://www.youtube.com/watch?v=IamXRu-3EXQ