Harde tider for helprivate fysioterapeuter

Dere har NFF i ryggen, er forbundsleder Gerty Lunds budskap til helprivate fysioterapeuter på tidsskriftet Fysioterapeutens bloggsider i dag.


"Det er harde tider for landet – mange kjenner på frykt over et samfunn som setter kroken på døra for sosial omgang, både gjennom jobb og privat, og mange kjenner på usikkerheten knyttet til hva fremtiden vil bringe. Ikke minst gjelder det den gruppen av våre medlemmer som er mest sårbare for de omveltningen vi står i: våre medlemmer som driver helprivat."