Har du innspill til Normen?

NFF ber om innspill fra medlemmene til ny mal for små virksomheter om informasjonssikkerhet og personvern.


Normen er en bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet, og de neste tre årene er små virksomheter en prioritert målgruppe. Alle selvstendig næringsdrivende skal ha internkontroll som er i tråd med dagens regelverk. Personvern og informasjonssikkerhet blir en stadig større og viktigere del av dette. Det er imidlertid ikke alltid like lett å forstå hvordan regler utarbeidet av myndighetene skal forstås i praksis.

NFF er invitert til arbeidet med å utarbeide en ny mal om personvern og informasjonssikkerhet. Vi ber om innspill til konkrete problemstillinger og utfordringer selvstendig næringsdrivende står overfor når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

Helt konkret lurer vi på:

  • Hvordan bør en veileder være for at den skal kunne hjelpe deg med informasjonssikkerhet og personvern i din fysioterapipraksis?

Alle ønsker, råd, tips eller forslag er velkomne.

Gammel mal og veileder: Se vår temaside "Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll".

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med Henriëtta Richter Uitdenbogaardt.

Innspill sendes til hr@fysio.no.