Har du forslag til endringer eller forbedringer til ASA 4313?

ASA 4313 utløper 31.12.20 i år. Frem til 17. august har du anledning til å komme med innspill til endringer i avtalen.


ASA 4313 er en rammeavtale inngått mellom KS og NFF, NMF og PFF som regulerer rettigheter og plikter mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd i KS-området. (Ikke Oslo kommune). Informasjon om ASA 4313 finner du her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Naeringsdrivende/ASA-4313

Å endre inngåtte avtaler som ASA 4313 er vanligvis en tidkrevende og langvarig prosess. I flere år har NFF fremsatt krav innenfor temaer som overdragelse, deltidshjemler, vikarer, kontaktpersonordning, flytting mm. Resultatet fra siste forhandling i 2018 kan du lese her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Bedre-balanse-i-ny-rammeavtale-for-avtalefysioterapeuter

Frem til 17. august kan du sende ditt innspill med forslag til endring per e-post til NFFs kontaktskjema. Merk e-posten med innspill ASA 4313 forhandlinger høsten 2020.

Innspill vil bli politisk behandlet i løpet av høsten.