Gym er langt viktigere enn karakterer

Gym er for viktig til å handle om et jag etter karakterer, mener forbundsleder Gerty Lund. Les meningsinnlegget hennes her som først ble publisert i VG.


Det er med uro jeg leser om Evin Hakim Sulaiman som får karaktersnittet redusert på grunn av en femmer i gym. En femmer som betyr at hun, tross alt, har gjort en formidabel innsats i faget kroppsøving. 

Karakter i kroppsøving er irrelevant og kan med fordel fjernes. Langt viktigere enn en karakter, er å sørge for at norske elever i barne- og ungdomsskoler – og ikke minst i videregående skoler – har flere timer fysisk aktivitet og gym på timeplanen. I tillegg er det viktig at timene utformes slik at elevene blir motivert til å være fysisk aktive, også når de kommer hjem fra skolen og ikke minst når de står med vitnemålet i hånden. Det bør handle om å skape bevegelsesglede og bidra til grunnlag for gode og sunne vaner.

Det er foruroligende at det kun er to timer i uken med kroppsøving i videregående skole. Unge slutter dessverre ofte med organisert idrett i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Jeg er redd så lite fysisk aktivitet i skolehverdagen fører til et mer stillesittende liv.

Når vi vet at Helsedirektoratet anbefaler minst 60 minutter fysisk aktivitet for barn og unge hver dag, og 150-300 timer i uken for voksne, blir to timer i uken snaut.

Jeg mener kroppsøvingsfaget må brukes slik navnet tilsier det: Øve kroppen til å tåle livet som skal leves. For yrkesfag bør det legges opp til trening som styrker kroppen til å tåle det yrket elevene skal ut i.

 

Effektivt tiltak

Hver enkelt av oss – og samfunnet – får mye igjen for at vi legger til rett for mer fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gjør at færre barn og unge sliter med angst og depresjoner. De sover bedre, styrker beinmassen og klarer bedre å håndtere studier og etter hvert jobb. Når de blir voksne klarer fysisk aktive å stå i jobb lenger, og de har mindre fravær. De takler kroniske sykdommer bedre og finner oftere løsninger som reduserer vondter og plager.

Når de unge blir eldre, og fortsatt har glede av å være fysisk aktiv, klarer de å bo hjemme lenger, delta på aktiviteter og leve et verdig liv. På toppen av det hele sparer samfunnet penger. I 2027 anslås kostnadene av inaktivitet å bli på svimlende 42,7 milliarder kroner.

Derfor bør ikke ferdighetene dine i gym ha betydning for snittet på vitnemålet ditt. Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, frykter at gym og kroppsøving blir nedprioritert, hvis karakteren fjernes.

Jeg frykter motivasjonen forsvinner, hvis elevene må jage karakterer fremfor å kjenne på glede og mestring med fysisk aktivitet.

I folkehelsens navn oppfordrer jeg derfor alle politikere: Dropp karakterene i gym. Sats på motivasjon og glede slik at de unge i dag fortsetter med å være fysisk aktive også når de blir voksne og gamle.