Gull til Fysioterapikongressen 2022!

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker gullsponsorene AlfaCare AS og Aspit (Physica) hjertelig og spesielt velkomne til Fysioterapikongressen 2022!


Etter mange måneder med avstand og skjermkontakt er vi sikre på at ikke bare fysioterapeuter, men også sponsorer og andre utstyrs- og tjenesteleverandører, ser med stor forventning frem til den neste fysiske massemønstringen av fysioterapeuter i Norge.

Vi minner om påmeldingen for fysioterapeuter, som åpner 1. september, og fristen for innsending av abstrakter, som er 1. oktober.

AlfaCare-logo
Physica (Aspit)