Gratis webinar-serie om IA-arbeid

I månadene oktober–desember held NAV ein serie gratis halvtimeskurs på nettet om arbeidsmiljø, førebygging og reduksjon av sjukefråvær, og anna arbeid relatert til inkluderande arbeidsliv (IA).


Målgruppa er blant andre leiarar, verneombod og tillitsvalde. Ei oversikt over alle kurstema og datoar i oktober–desember finn du her: