Gratis til november!

Bli medlem i NFF nå og få gratis medlemskap i NFF og NFFs faggrupper ut oktober. *Fram til 1. november betaler du kun 198 kroner per måned i forsikringer.


Tilbudet gjelder for yrkesaktive, og for turnusfysioterapeuter som ikke har vært studentmedlemmer i NFF.

Gratis medlemskap i faggrupper fram til 1. november ved faggruppe-innmelding i kampanjeperioden er for øvrig ikke forbeholdt nye medlemmer. Alle NFF-medlemmer vil ha den fordelen.

Om tilbudet om gratis medlemskap gjelder for deg, fritas du for all medlemskontingent fram til 1. november om du melder deg inn i NFF og faggrupper i forbundet før den datoen. Du betaler da bare forsikringspremien for NFFs obligatoriske forsikring. Dette er en svært gunstig forsikringspakke som inneholder livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og advokatforsikring. Nye medlemmer kan reservere seg, men et bedre forsikringstilbud skal du lete lenge etter, så vi anbefaler på det varmeste å tegne denne forsikringen! Les mer om den her:

NFFs obligatoriske forsikring

Nedenfor har vi oppsummert vilkårene:

  • Tilbudet gjelder for yrkesaktive, og for turnusfysioterapeuter som ikke har vært studentmedlemmer i NFF. Yrkesaktive som tidligere har vært medlem av NFF, og som nå melder seg inn igjen, vil også omfattes av tilbudet. Velkommen tilbake!
  • Tilbudet gjelder også for yrkesaktive som kan få innvilget redusert medlemskontingent i NFF. Mulighet for redusert kontingent og andre vilkår i medlemskapet kan du lese mer om på medlemskaps- og innmeldingssiden, se relatert lenke.
  • Tilbudet gjelder ikke for pensjonister og studenter i grunnutdanningen. Begge disse medlemsgruppene har allerede lave til svært lave medlemskontingenter i NFF. Studentmedlemmer betaler for eksempel bare 450 kroner for tre år, og får en gratis forsikringspakke som del av medlemskapet.
  • Vi gir fritak for kontingent fram til 1. november også for fritaksberettigede som meldte seg inn lørdag 14. eller søndag 15. august.