Gratis kveldskurs: "Taushetsplikt i en IT-hverdag"

Sekretariatet for Normen og NorSIS arrangerer mandag 25. november 2019 et gratis kveldskurs i informasjonssikkerhet, personvern og Normen for små helsevirksomheter.


Nedenfor gjengir vi en redigert versjon av arrangørenes omtale av kurset. Vi gjør oppmerksom på at alle forespørsler som gjelder kurset og Normkonferansen må rettes til sikkerhetsnormen@ehelse.no.

* * *

"Kveldspoliklinikk -Taushetsplikt i en IT-hverdag"

Tid og sted: The Cube – Clarion Oslo Airport, mandag 25. november, kl 1700–2100, i tilknytning til Normkonferansen 2019. Det blir en matbit før kurset for den som kommer rett fra jobb.

Kurset har en praktisk tilnærming til temaet. Det jobbes [per 26. juni] med de forskjellige fag- og profesjonsorganisasjonene for å få kurset tellende.

NorSIS gir en intro til hva informasjonssikkerhet er, og hva dette betyr for deg og din virksomhet. Sekretariatet for Normen gir enn innføring i hva personvern er, og vil med utgangspunkt i Normens nye veileder for små virksomheter vise hvordan man på en enkel måte kan jobbe med dette.

Her kan du lese om personvern i små bedrifter: https://ehelse.no/normen/personvern-i-sma-helsevirksomheter.

Her kan du få kunnskap om Normen og NorSIS: www.normen.no og www.norsis.no.

Meld deg på her:

Har du spørsmål? Ta kontakt på sikkerhetsnormen@ehelse.no.