Gratis e-læringskurs i bruk av TrinnVis

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har i samarbeid med TrinnVis utviklet et gratis e-læringskurs i bruk av styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis.


Gratiskurset er utviklet for legekontor, men kan også benyttes av andre helsefaggrupper, og egner seg godt for fysioterapivirksomhet. Formålet med kurset er bedre orden og kvalitet i praksiser. Kurset tar ca. 2 x 45 minutter.

Fysioterapeuter og andre som ikke arbeider på et legekontor, fyller bare ut navn og e-postadresse i påmeldingsskjemaet.

(Toppfoto: Britt Strømme har vært en sentral rådgiver i utviklingen av TrinnVis for fysioterapeuter. Her er hun sammen med kollegaer ved Osterøy Fysioterapi, der TrinnVis er tatt i bruk.)

Om TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som hjelper deg å drive din helsevirksomhet i samsvar med lover og forskrifter. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter.