Gratis TrinnVis-etablering ut året

Medlemmer i NFF som inngår TrinnVis-abonnement før årsskiftet, betaler ikke etableringsgebyr, og sparer 2000 kroner. TrinnVis er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem spesiallaget for norske helsevirksomheter, med 30 % rabatt for NFF-medlemmer.


(oppdatert 28. november 2021, etableringstilbud forlenget ut året)

Norsk Fysioterapeutforbund inngikk en medlemsfordelsavtale om TrinnVis allerede i 2017. TrinnVis er et nyttig verktøy i arbeidet med å overholde myndighetenes krav til HMS, internkontrolll og kvalitetsarbeid. Det inneholder ferdiglagde forslag til rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter. TrinnVis gjør lovpålagte krav om til enkle og konkrete oppgaver som kan løses over tid, og dekker viktige områder, som rapportering og håndtering av avvik, HMS, GDPR/datasikkerhet, smittevern, ledelse og økonomi.

Rabatt på 30 % og fritt prøveabonnement i 30 dager gjelder for alle NFF-medlemmer som vil bruke TrinnVis. Medlemmer som inngår abonnement i november og desember 2021, får i tillegg fritak for etableringsgebyr.

Mer informasjon om tilbudet og TrinnVis: Se relaterte lenker.