Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter Brexit

For å ivareta dem som utdanner seg i Storbritannia, er det vedtatt en overgangsordning fra 1. januar 2021 for autorisasjons- og spesialistgodkjenning.


Utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia utløper ved utgangen av 2020, og uten den vedtatte overgangsbestemmelsen ville søkere til autorisasjon og spesialistgodkjenning ha blitt vurdert etter reglene for søkere fra land utenfor EU/EØS fra 1. januar 2021.

For å ivareta de som utdanner seg i Storbritannia, og som startet utdanningen med en forventning om å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent etter reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, er det fra 1. januar 2021 vedtatt overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Les mer om overgangsordningen på Helsedirektoratet.no:

(Illustrasjonsfoto: Westminster, London, 2012. Fra Flickr.com, (c) Gordon Wrigley)