Sentrale verv 2020–2022

Hovedlandsmøtet 2019 i Norsk Fysioterapeutforbund valgte fredag 22. november Gerty Lund (bildet) til ny forbundsleder.


Lund var innstilt til vervet av forbundets valgkomité. Vi gratulerer Gerty Lund med det ansvarsfulle vervet som forbundets øverste politiske leder!

Valget på forbundsleder og kandidater til øvrige verv gjelder for treårsperioden 2020–2022. Tabellen nedenfor viser resultatet av alle personvalgene på Hovedlandsmøtet 2019 til forbundets sentrale organer og til Fondsstyret. Med unntak av Valgkomiteen (valg av leder og ett medlem) ble alle de innstilte kandidatene valgt.

Forbundsstyret

Forbundsleder

Gerty Lund

Leder Næringspolitisk råd  

Per Olav Moberg Peersen

Leder Tariffpolitisk utvalg

Stine Malerød 

Leder Fag- og utdanningspolitisk utvalg

Gro Opseth

Frie styremedlemmer

Anders Aasheim  

Frie styremedlemmer

Kathrine Rømmen

Lovutvalget  

Leder  

Birgit Gran

Medlem

Heidi Tjugum

Medlem

Markus Ryeng Fosseli

Medlem  

Marianne Tollefsen

Medlem

Gro Marit Hellesø

Varamedlem

Joanna Hauken

 

 

 

Etisk utvalg  

Leder  

Stig Fløisand 

Medlem  

Marit Brustugun Sartz 

Medlem 

Robert Grønbech

Medlem 

Tobba Therkildsen Sudmann

Medlem

Nina Øye

 

Varamedlem

Tone Mette Wenger

Ankeutvalget for spesialistgodkjenning

 

  

Leder  

Ragnhild Bech 

Medlem

Mari Tyrdal  

Medlem

Julia Hetebrij

Varamedlem

Vibeke Løckra   

Kontrollutvalget 

Leder   

Britt Strømme  

Medlem  

Siv Rye Neraker

Medlem

Audun Bjerke

Medlem  

Terje Røsrud

Medlem

Gro Cecilie Meisingseth Montarou

Varamedlem

Christen Sigridnes

Valgkomiteen  

Leder

Tor Frithjof Wigers Larsen

Medlem

Lisette Engh

Medlem

Linda Moen Heia

Medlem

Marianne Tomter

Medlem

Steffen O. Engdal

 

Varamedlem (alternativ, rangert etter stemmetall)

(1)  Rita Lysne (2) Pauline Kjelsvik Holøyen

Fondsstyret

Medlem

Eilin Ekeland

Medlem

Inger Lise Aamot Aksetøy

Medlem

Marianne Aars

Medlem

Irma Blaker

Varamedlem

Helga Kaale

Varamedlem

Kine Tveten

(foto: Vidar Rekve)