Generalsekretær i Norsk Fysioterapeutforbund

Er du sterk, stolt og synlig? Vi søker generalsekretær til en ansvarsfull og utfordrende stilling i en viktig nasjonal organisasjon i helsesektoren.


Fysioterapeuter er viktige samfunnsaktører som bidrar til det beste for befolkningens helse. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) skal synliggjøre at fysioterapeuter er viktige ressurser i helsetjenesten, og sikre at kompetansen blir benyttet til det beste for pasientene og samfunnet. Våre medlemmer skal oppleve fellesskap og felles identitet, og at vi evner å løfte frem fysioterapi som fag og profesjon utad. NFF skal tilby gode medlemsfordeler, og fysioterapeuter skal oppfatte NFFs tilbud og politikk som attraktiv og relevant.

Generalsekretær skal være en pådriver for å gjøre NFF til en offensiv og proaktiv samfunnsaktør, og videreutvikle NFF som en profesjonell profesjonsforening med gjennomslagskraft. Dette krever god rolleforståelse som både en tilrettelegger overfor politisk ledelse og som øverste administrative leder.

Suksesskriterier:

• Videreutvikle organisasjonen og samarbeidet på tvers av seksjonene

• Bidra til fortsatt vekst i medlemsmassen

• God daglig drift og ledelse av sekretariatet

• Gjøre den politiske ledelsen god, gjennom strategisk arbeid og beslutningsstøtte for forbundsledelsen

• Bidra til at NFF er en enda mer synlig samfunnsaktør

Kvalifikasjoner:

• Relevant høyere utdannelse

• Ledererfaring med dokumenterte resultater. Personalledelse og ledelse via andre ledere.

• God økonomisk forståelse

• Organisasjonserfaring, forståelse for forholdet mellom politikk, fag og administrasjon

• Gjerne bakgrunn fra stilling som har gitt deg samfunnsinnsikt/-forståelse eller helsepolitisk erfaring

• Videreutvikling er viktig – også for vår organisasjon. Det er en fordel om du har erfaring fra organisasjonsutvikling eller endringsledelse.

• Noe reisevirksomhet må påberegnes

Personlig egenskaper:

• Gode samarbeidsevner, evne til å være en samlende leder ved å begeistre og motivere

• Trives med å være synlig

• Være tydelig og trygg

• Være god på relasjonsbygging i og utenfor organisasjonen

• Trives med å prioritere og delegere

• Være løsningsorientert og diplomatisk

• Være uredd og tåle motstand

• Være beslutningssterk, men samtidig tålmodig

• Trives med å arbeide strategisk, samtidig som hverdagen innebærer mye praktisk/konkret arbeid

• Evne å håndtere flere og ulike oppgaver i en hektisk hverdag

Vi tilbyr deg en ansvarsfull og utfordrende stilling i en viktig nasjonal organisasjon i helsesektoren. Vi er engasjerte og dyktige medarbeidere i et hyggelig og uformelt miljø. Våre kontorlokaler er moderne, sentralt i Oslo.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere hos HumanDrive, Cathinka Nielsen, 905 35 156, eller Knut Aulund, 900 82 532, eller NFFs forbundsleder Gerty Lund, 414 63 253. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 1. mars.

* * *

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et fagforbund med 10 000 medlemmer, både ansatte fysioterapeuter i offentlig eller privat virksomhet og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Forbundet ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Forbundet har et sekretariat med 35 medarbeidere organisert i tre seksjoner, og er tilsluttet hovedsammenslutningen Unio.