Fysioterapistudenter kan ikke være sommervikarer som fysioterapeuter

Studerer du fysioterapi, kan du ikke jobbe som fullverdig fysioterapeut verken som sommervikar eller i et annet vikariat.


Dette er regulert i helsepersonelloven, som sier at man må ha autorisasjon som helsepersonell for å jobbe selvstendig som fysioterapeut.

Enkelte selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter søker i disse tider etter sommervikarer og oppfordrer samtidig fysioterapistudenter til å søke.

Fysioterapistudenter kan ikke jobbe som selvstendig fysioterapeut. Det må vente til du får autorisasjon, og den får du først når du har gjennomført og bestått turnustjenesten.

Billedtekst: Per Olav Moberg Peersen. Foto Norsk Fysioterapeutforbund.

- Jeg forstår at det kan være fristende for studenter å påta seg vikariater, men regelverket tillater ikke at vi jobber uten autorisasjon. Hvis du skal jobbe som fysioterapeut før du får autorisasjon, må du jobbe sammen med en som allerede er autorisert, sier leder for Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen.

Han anbefaler erfarne fysioterapeuter som søker etter vikarer om å være tydelige i søketeksten.

- Avtalefysioterapeuter som har behov for vikar, må søke etter autoriserte fysioterapeuter og ikke søke etter studenter. Vikarene må kunne behandle pasientene alene uten bistand fra en annen fysioterapeut, sier Peersen.

Billedtekst: Kristin Bakkeli. Foto: Privat.

Kristin Bakkeli, som er leder i NUF - NFFs interessegruppe for fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter - forstår også at studenter kan la seg lokke til å søke på vikariater.

- Det å jobbe som avtalefysioterapeut er attraktivt, og gjennom et vikariat kan du bli kjent med klinikken og pasientene. Men du kan ikke gjøre det før du har autorisasjon, sier Bakkeli.

Hun mener det er nyttig å hospitere for å få faglig input og bygge nettverk.

- Vi er aldri ferdig utlært som fysioterapeuter. Hospitering gir ofte god læring for både hospitant og «læremester», sier Bakkli.

Dette sier NFFs advokat

Advokat Morgen Bjerkhaug i Norsk Fysioterapeutforbund understøtter det Peersen og Bakkeli sier.

- Det er særdeles viktig at fysioterapistudenter forholder seg til regelverket, og ikke lar seg friste til å ta jobber de ikke er kvalifisert for. Det kan få konsekvenser for din mulighet til å få autorisasjon. Det er dumt om man risikerer å ikke kunne jobbe som fysioterapeut i det hele tatt, bare fordi man har lyst på en sommerjobb, sier Bjerkhaug.

Han oppfordrer studenter til å søke andre jobber i helsevesenet der det ikke er krav om autorisasjon for å utføre arbeidsoppgavene, sier Bjerkhaug.

Fakta

Dette er regelverket

En avtalefysioterapeut som skal ha fri i mindre enn tre måneder - og som trenger vikar - kan søke etter vikar uten å involvere kommunen som driftstilskuddet er knyttet til.

Ved fravær utover 12 måneder skal kunngjøres og tildeles av kommunen etter reglene i rammeavtalen ASA 4313.

Vikarer må ha autorisasjon som fysioterapeuter for å kunne jobbe selvstendig.

Fysioterapistudenter kan jobbe som assistenter så lenge de jobber sammen med en fysioterapeut med autorisasjon.

Kilde: Helsepersonelloven og ASA 4313