Fysioterapikongressen – nå kan du melde deg på!

Liker du å være tidlig ute? I dag åpnet vi som planlagt for påmelding til Fysioterapikongressen 2022, inkludert hotellbestilling. I tillegg er første versjon av kongressprogrammet publisert. 


Gå inn på de relaterte lenkene for mer informasjon. Mer programinformasjon og nærmere omtale av enkelte sesjoner vil komme, på kongressens og/eller NFFs nettsider.

Fysioterapikongressen 2022 – kort fortalt:

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangerer en stor fagkongress for alle fysioterapeuter i Norge på Thon Hotel Oslo Airport fra torsdag 17. mars til og med lørdag 19. mars 2022. ​Fysioterapikongressen arrangeres for tredje gang i 2022.

Kongressen er en arena for faglig oppdatering og inspirasjon som alle fysioterapeuter i Norge kan delta på, og der forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi kan synliggjøres.

Overordnet tema på Fysioterapikongressen 2022 er:

Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling