Fysioterapikongressen: ditt spor, dine muligheter

Vi minner om: Den som helst vil delta fysisk på Fysioterapikongressen 2022, har flere veier til målet!


Før jul åpnet NFF for å velge mellom fysisk og digital deltakelse på kongressen (se relatert lenke). Sammen med kunngjøringen av dette dobbeltsporet ga NFF som arrangør også avklaringer på vesentlige forhold omkring valg og muligheter for deltakerne. Målsetningen er å gi deltakerne den visshet og trygghet i sine valg som er mulig til enhver tid.

Digital deltakelse skal gi et rikt og variert tilbud. Likevel: Med tanke på de begrensede fysiske arenaene for faglige stormøter gjennom store deler av 2020 og 2021, er vi overbevist om at det store flertallet av deltakere ønsker å møtes fysisk. Regjeringen har bestemt at det fra 1. februar kl. 2300 ikke lenger skal være antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

Vi minner om hvilke muligheter som nå finnes:

  • Du kan melde deg på det fysiske arrangementet. Gjør du det innen «Early Bird»-fristen 7. februar, får du den økonomiske fordelen dette innebærer. Du vil ha god mulighet for å sikre deg hotellrom på kongresshotellet om du trenger det.
  • Du kan melde deg på som digital deltaker i første omgang. Gjør du det innen «Early Bird»-fristen, får du beholde den økonomiske fordelen om du velger å endre til fysisk deltakelse seinere. Vi kan imidlertid ikke garantere at det er ledige plasser, for det kan være antallsbegrensninger. Vi kan heller ikke garantere at kongresshotellet har ledige rom for dem som skifter spor seint, og den usikkerheten vil øke jo nærmere kongressdagene du velger å vente med å bytte påmelding.

Begge valgene er smarte, ett er bare hakket enklere. Og uansett hva du har valgt eller kommer til å velge av fysisk eller digital deltakelse: Velkommen til kongress 17–19. mars!

(Artikkelen oppdatert 27. januar 2022, ny "Early Bird"-dato, 2. februar 2022, endring i kursiv, og 14. februar 2022, ny toppillustrasjon.)