Fysioterapikongressen 2022

Nå er de nye nettsidene til Fysioterapikongressen 2022 publisert, og forberedelsene til et storslått arrangement er allerede godt i gang! Har du krysset av i kalenderen din for tre utviklende og inspirerende dager?


Fysioterapikongressen 2022 arrangeres i dagene torsdag 17. til lørdag 19. mars 2022 på Thon Hotel Oslo Airport.

I 2022 er det tredje gang Norsk Fysioterapeutforbund arrangerer Fysioterapikongressen, og suksessen fra 2015 og 2018, med rundt 1000 deltakere begge ganger, skal gjenskapes og videreutvikles. Kongressen skal være en arena for faglig oppdatering og inspirasjon, der forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi kan synliggjøres, og en møteplass for fysioterapeuter fra alle fag- og arbeidsområder.

Overordnet tema på Fysioterapikongressen 2022 er "Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling". På kongressens nettsider kan du blant annet lese om hvordan programinnholdet er tenkt å gjenspeile dette bredt anlagte temaet.

Arbeidet med å utvikle et godt og innholdsrikt arrangement er nå godt i gang. Blant annet er de nye nettsidene nå publisert, og vil bli fylt med mer detaljert informasjon etter hvert som kongressdagene nærmer seg:

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker alle fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og fysioterapistudenter hjertelig velkomne til tre utviklende og inspirerende dager!