Fysioterapikongressen 2022

På grunn av usikkerheten per desember 2021 omkring smittesituasjon og koronatiltak de kommende månadene blir kongressen både et fysisk og digitalt arrangement.


Oppdatert: Regjeringen har bestemt at det fra 1. februar kl. 2300 ikke lenger skal være antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

Forbundet planlegger langs to spor parallelt. Det digitale arrangementet skal bli et nytt tilbud til dem som ikke har anledning til å delta fysisk, og gi et rikt og variert tilbud. Vær trygg: Kongresstoget er på skinnene, og har god fart! Det blir fysioterapikongress i 2022!

Ditt sporvalg: 

Kongress-interesserte som til nå har følt på usikkerhet og tvil omkring reise til og deltakelse på et stort fysisk arrangement, kan dermed velge mellom å melde seg på et fysisk arrangement, eller delta digitalt. Se relaterte lenker til alle påmeldingsskjemaene.

Ny «Early Bird»-frist er 7. februar. Det gjelder begge typer deltakelse. Prisen for digital deltakelse er den samme som prisen for deltakelse på det fysiske arrangementet. 
 
Hva betyr så dette for deltakerne på kongressen?

Noe er helt avklart, andre forhold vil bli avklart tidlig i januar. Her er svar per 17. desember på de viktigste spørsmålene: 

  • Hvor mye av programinnholdet på kongressen får digitale deltakere tilgang til?  

Det er ennå ikke helt avklart. Målsetningen vår er å skape en så rik kongressopplevelse digitalt som mulig. Vi tar sikte på å overføre store deler av programmet, om mulig alt som egner seg for digital formidling.  

  • Jeg har meldt meg på det fysiske arrangementet. Kan jeg melde meg av der og velge digital deltakelse istedenfor?  

Ja, det kan du gjøre ved å gi beskjed om dette til fysio2022@gyro.no. Endringsgebyr påløper etter 17. februar. Ellers gjelder ordinære vilkår for endring/avbestilling.

  • Dersom jeg velger digital deltakelse, kan jeg ombestemme meg seinere og velge å delta fysisk istedenfor?

Ja, forutsatt at det er ledige plasser. Vi kan ikke garantere at det er ledig hotellrom om du ønsker dette. Ta kontakt med oss på fysio2022@gyro.no.

  • Kan jeg se på forelesninger i etterkant av Fysioterapikongressen 2022?  

Ja, det blir åpent i <x> uker.  

  • Beholder jeg «Early Bird»-fordelen min dersom jeg endrer type deltakelse etter at «Early Bird»-fristen er ute for den typen jeg skifter til?  

Ja, det gjør du.

(Artikkelen oppdatert 27. januar 2022, ny "Early Bird"-dato, og 2. februar 2022, endring i ingress og i kursiv.)