Fysioterapikongressen 2022 klar for abstrakter

Driver du med forskning eller fagutvikling innen fysioterapi? Vis fram ditt prosjekt på Fysioterapikongressen 2022, send inn abstrakt!


Fysioterapikongressen skal være en arena hvor all forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi synliggjøres. Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer derfor alle fysioterapeuter i Norge som driver med forskning og fagutvikling, om å sende inn abstrakter fra sine prosjekter til Fysioterapikongressen 2022, innen 1. oktober 2021.

Abstrakter i følgende kategorier kan sendes inn:

  • Ferdigstilt forskningsprosjekt
  • Pågående forskningsprosjekt
  • Fagutviklingsprosjekter

Presentasjonsform kan være fritt foredrag (muntlig presentasjon) eller poster.

Kongressens vitenskapelige komité vurderer kvaliteten på abstraktene, og bestemmer hvilke som får plass i det vitenskapelige programmet. Komiteen består av representanter for grunnutdanningene i fysioterapi.

Alt du trenger å vite om utforming og innsending av abstrakter til Fysioterapikongressen 2022 finner du her: https://www.fysioterapikongressen.no/abstrakt.

Fysiofondet stimulerer til forskning og fagutvikling i fysioterapi, og vil tildele tre priser under kongressen.

Kontaktperson:

Áslaug Skúladóttir, seniorrådgiver, prosjektleder for Fysioterapikongressen 2022, as@fysio.no.

(Toppfoto: deltakere på Fysioterapikongressen 2018 studerer poster-abstrakter.)