Fysioterapikongressen 2022: Chad Cook om muskelskjelett-utfordringer

På neste års kongress holder professor Chad Cook plenumsforelesning om hvordan sosiale faktorer kan påvirke behandlingsresultatet for pasienter med muskel- og skjelettplager, og en parallellsesjon om kunnskapsbasert fysioterapipraksis.


Arbeidet med å utforme programmet til Fysioterapikongressen 2022 er kommet langt. Før påmeldingen åpner i høst kan vi derfor presentere utdrag av innholdet som deltakerne på kongressen kan få med seg. Først ut er spennende bidrag fra Chad Cook, professor ved Duke University, USA, som vi tror vil interessere mange.

I plenumsforelesningen «Social determinants of health – Seeing the big picture» tar Cook utgangspunkt i at behandlingen av de fleste muskelskjelettlidelser ikke har vist forbedrede resultater, og at utviklingen det siste tiåret endatil har vært negativ for korsryggsmerter. Han peker på en årsak til dette: at det mangler tilnærmingsmåter i behandlingen som tar hensyn til sosiale faktorer som er avgjørende for pasientenes helsetilstand:

Finding methods to improve patient outcomes is a focus of every clinician, policy maker and researcher. This has led to millions of dollars of research investment and a burgeoning industry of comparative effectiveness research. Despite these efforts, outcomes have stagnated for most musculoskeletal conditions and have actually declined over the decade for low back pain. One reason we have seen stagnation/decline is that we have failed to consider interventional approaches that address variations in the social strata (social determinants of health) of our patients. This keynote will identify how social determinants of health can influence outcomes and what we can do to address social risks.

Parallellsesjon om kunnskapsbasert fysioterapipraksis for muskel- og skjelettplager:

Denne sesjonen skal ha et oppdatert og kritisk blikk på bruken av manuell behandling i fysioterapipraksis for muskel- og skjelettplager. Mye av forskningen har avvist noen av de historiske argumentene for manuell behandling, og diskusjonen i lys av dette kan ofte bli fordømmende. Chad Cook vil ta for seg manuell behandling på en fremtidsrettet måte, i lys av oppdatert forskning, og diskuterer flere aktuelle myter ved manuell behandling. Sesjonen vil også se på utviklingstrender for bruk av manuell behandling i behandling av muskel- og skjelettpasienter.

(Artikkelen endret 22. februar 2022)

Chad Cook

Om foreleseren

Chad Cook, PT, PhD, MBA, FAPTA is professor at Duke University with a category A appointment in the Duke Clinical Research Institute. He is a clinical researcher, physical therapist, and profession advocate with a long-term history of clinical care excellence and service and 22 years of academic experience. Dr. Cook has published 300 peer reviewed papers and has keynoted in 6 continents and numerous countries. Dr. Cook has won numerous awards locally at Duke for teaching, is the 2009 Baethke-Carlin award winner for the American Physical Therapy Association, is the 2008 recipient of the Helen Bradley career achievement award, and is the 2005 winner of the J Warren Perry Distinguished Authorship Award. In addition, Dr. Cook is also the 2011 winner and was the 2012 and 2013 co-winner of the AAOMPT Excellence in Research Award. He was selected as a 2019 Catherine Worthingham Fellow of the APTA.