Fysioterapiklinikker skal ikke stenge

(oppdatert 14. mars med presisering fra Helsedirektoratet) Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenestene. Fysioterapi er en av disse tjenestene.


(Oppdatert 14. mars med avsnittene over ***)

I lys av uro og usikkerhet blant NFFs medlemmer, blant annet som en følge av ulik forståelse i kommunene av det vedlagte brevet fra Helsedirektoratet når det gjelder fysioterapi, har Norsk Fysioterapeutforbund bedt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om en presisering av hvordan brevet skal forstås. Det gjelder særlig uklarhet knyttet til at "massasje" er nevnt i Helsedirektoratets brev. NFF har derfor bedt om et klart svar fra helsemyndighetene når det gjelder om fysioterapeuter skal fortsette å gi helsetjeneste ved fysioterapiinstituttene. 

En slik avklaring har latt vente på seg. I dag henvendte derfor forbundsleder Gerty Lund seg til direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet om dette spørsmålet. Hun viste der til informasjon og veiledning knyttet til korona-temaet som forbundet har gitt sine medlemmer de siste dagene. Etter kort tid ga Helsedirektoratet følgende svar:

"Måten dere har håndtert dette på, og føringene dere har gitt, er gode og fornuftige. Det er riktig forstått at begrepet massasje i brevet av 12. mars ikke omfatter individuell behandling hos fysioterapeut. Vi beklager at brevet har gitt grunnlag for misforståelse.

Når det gjelder reduksjon i oppfølgingen av mindre akutte behov (...), er dette å anbefale ikke minst for å hindre at pasienter får nærkontakt med hverandre på venterom mv."

***

Til selvstendige næringsdrivende.

Vi har i ettermiddag og kveld fått flere henvendelser vedrørende et brev til landets kommuner fra Helsedirektoratet i dag (se relaterte lenker). I brevet står det at Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven §4-1 andre ledd blant annet har vedtatt at treningssentre og virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking og liknende tilbud forbys/skal stenges.

I brevet står det videre at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenestene. Fysioterapi er en av disse tjenestene. Slik NFF forstår forbudet fra Helsedirektoratet, gjelder derfor ikke forbudet helsehjelp i form av fysioterapi. Vi mener likevel at det er riktig som mange av våre medlemmer har gjort så langt, nemlig å avlyse gruppetimer og stenge treningssalene.

Vi er blitt gjort kjent med at det dessverre er enkelte enhetsledere i et par kommuner som har tolket Helsedirektoratet dithen at instituttene skal stenges med begrunnelsene som nevnt innledningsvis, og jf. punkt 4 og 5 i brevet fra Helsedirektoratet 

NFFs råd til dere er at dere skal bruke sunn fornuft og forhold dere til Helsepersonell lovens paragraf 4 om forsvarlighetsprinsippet. Det er viktig at god hygiene ivaretas med bruk av hyppigere rengjøring av behandlingslokaler, benker, utstyr, dørhåndtak osv. Gode håndvaskrutiner er en selvfølge. Unngå bruk av håndsmykker og klokker. La være å håndhilse, gi klemmer osv. Følg Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Kontakt kommuneoverlegen om dere er i tvil om hva som gjelder i din i kommune.

Relaterte lenker:

Brev fra Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttets informasjonssider om korona