Fysioterapeuter og videokonsultasjon

Videokonsultasjon med nødvendig personvern er et kvalitetsstempel for din praksis.


Helse- og omsorgsminister Bent Høie har nylig gått ut med en oppfordring om å ta i bruk videokonsultasjon og digitale løsninger som gir innbyggerne mulighet til rask og sikker dialog med helsepersonell uten risiko for smittespredning.

Fysioterapeuter ønsker å ivareta pasienten ved bruk av elektronisk samhandling, og mange fysioterapeuter er allerede i gang med å behandle pasienter som trenger oppfølging umiddelbart. NFF oppfordrer alle fysioterapeuter som har tilgang til sikre løsninger, om å ta i bruk denne formen for behandling.

Sensitiv informasjon krever sikkerhet
De fleste fysioterapeuter har fått med seg at sensitive opplysninger ikke skal sendes på vanlig e-post eller SMS. Det gjelder også når videokonsultasjoner brukes. All sensitiv informasjon må beskyttes.

Sikkerhetsnivå 4
Det er et myndighetskrav at oppfølging av pasienter via elektroniske plattformer kun kan skje på sikkerhetsnivå 4. Sikkerhetsnivå betyr at du må logge deg inn med for eksempel bankID eller lignende. Du må ta kontakt med din EPJ-leverandør for levering av slike løsninger. Det finnes også en gratis løsning i Norsk Helsenett. Hvilke muligheter som finnes, kan du lese om her:

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-selvstendig-naeringsdrivende-fysioterapeuter/Jeg-vil-foelge-opp-pasientene-via-en-sikker-videoloesning.-Hvilke-muligheter-finnes

I tillegg til dette har Direktoratet for e-helse laget en veileder for å komme i gang:

https://ehelse.no/aktuelt/korona-kom-i-gang-med-videokonsultasjon

Fysioterapeuter med driftstilskudd
Fra NFFs side er det et sterkt ønske om å sikre at pasienten kan starte eller fortsette behandlingsløp helt eller delvis ved hjelp av elektroniske plattformer. NFF er derfor i løpende i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet om bruk av videoløsninger. NFF mener problemstillingen kan løses enten ved at eksisterende behandlings- og undersøkelsestakster blir utvidet til å gjelde videokonsultasjoner, eller ved at det lages nye takster. HOD har lovet en rask tilbakemelding, men en avklaring av dette forelå enda ikke per 20. mars kl. 1400.

Spørsmål om noe av dette? Bruk vårt kontaktskjema.