Fysioterapeuter kan bidra til å kartlegge flyktningers helsesituasjon

Legeforeningen har bedt myndighetene sørge for at kommunene står bedre rustet til å ta imot ukrainske flyktninger. Fysioterapeuter kan hjelpe legene med lovpålagt og nødvendig kartlegging.

 


– Fysioterapeuter har kompetanse til å bidra. I tillegg har norske kommuner – gjennom avtaleverket – mulighet til å omdisponere inntil 20 prosent av fysioterapeuter med driftsavtaler midlertidig ved behov. Vi har også medlemmer som driver helprivat, samt alle som er ansatt i kommunene, som kan bidra, sier leder i Næringspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund, Per Olav Moberg Peersen (bildet).

Han presiserer at Norsk Fysioterapeutforbund blant annet har fysioterapeuter med spesialkompetanse innen barnefysioterapi, kvinnehelse og traumebehandling, samt fysioterapeuter som er spesialister innen psykomotorisk fysioterapi.

– Fysioterapeuter generelt er vant til å jobbe på tvers av alle helsetjenester og samarbeide med andre helseprofesjoner, sier Peersen.

Psykomotorisk fysioterapeut Line Giusti jobbet tidligere ved Senter for migrasjonshelse i Bergen. Der bidro fysioterapeutene med helsekartlegging av asylsøkere. Det har tidligere skjedd i forbindelse med flyktningkrisen i 2015.

– Helsedirektoratet har en tydelig og klar veileder om hvilke rettigheter asylsøkere og flyktninger har når de kommer til Norge. Det er et skjema som helsetjenestene bruker for å dekke det vi er pålagt å gjøre. Innholdet i skjemaet er av en slik karakter at de fleste fysioterapeuter klarer å gjennomføre en kartlegging, sier Giusti.

Norsk Fysioterapeutforbund har gitt Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om at fysioterapeuter kan bidra til å gjennomføre kartleggingssamtaler med asylsøkere.

– Jeg vil tro behovet er stort og akutt. Flyktninger fra Ukraina kommer allerede til Norge. De har krav på – og behov for – kartlegging av helse raskt. Flere av dem vil trolig også ha behov for helsetjenester raskt, sier Peersen.