Fysioterapeuter kan åpne for 1-1-konsultasjoner fra 20. april hvis smittevern ivaretas

Regjeringen varsler i dag at det skal lages en bransjestandard for smittevern. Det gjør at fysioterapeuter kan åpne en del av virksomheten sin etter påske. 


Regjeringen hadde pressekonferanse 7. april om videre håndtering av korona-pandemien. De nye analysene gir grunnlag for forsiktig optimisme – men regjeringen understreker at tiltakene kan strammes til igjen hvis smitten kommer ut av kontroll. Den viktigste nyheten for fysioterapeuter er at det skal lages en bransjestandard for smittevern. Det vil gjøre at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april. Bransjestandarden skal utarbeides i samarbeid med NFF og andre organisasjoner. 

- Vi har hatt tett dialog med myndighetene og er glade for at det nå kommer en ny ordning. Vi ser fram til å bidra i arbeidet med bransjestandarden som skal ivareta både hensynet til smittevern og hensynet til pasienter som trenger behandling de har ventet på siden 13. mars, sier forbundsleder Gerty Lund.  

De siste ukene har mange pasienter ikke fått nødvendig rehabilitering og i verste fall mistet funksjon etter for eksempel hjerneslag eller beinbrudd. På tross av mulighet for videokonsultasjoner er det mange som ikke har kunnet behandle pasienter uten å kunne møte dem ansikt til ansikt.  

- Jeg er veldig glad for at vi etter påske kan starte åpningen av institutter og sikre at flere pasienter får nødvendig helsehjelp og unngår funksjonstap, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Muskel- og skjelettlidelser koster samfunnet store summer hvert år i form av behandlingsutgifter, sykepenger, uføretrygd og andre trygdeytelser. 

- Fysioterapi kan forebygge disse plagene, slik at flere kan leve gode liv og delta aktivt i samfunnet. Vi står klare til å bistå med viktig helsehjelp så snart bransjestandarden er klar, sier Gerty Lund.