Fysioterapeuter får ikke reise utenlands

Regjeringen innfører reisenekt til utlandet for alt helsepersonell med øyeblikkelig virkning. Det betyr at alle fysioterapeuter i landet må holde seg i Norge. De kan risikere fengsel hvis de bryter forbudet.


Dette betyr at våre medlemmer som har pasientkontakt, ikke kan forlate landet, verken i jobbrelaterte reiser eller private.

Hvis de bryter forbudet, kan de risikere bøter eller fengselsstraff i inntil seks måneder. Dette er hjemlet i helseberedskapsloven.

– Jeg forventer at alle våre medlemmer tar forbudet på alvor og ikke reiser utenlands før eventuelt forbudet oppheves. Det er særdeles viktig at vi nå står sammen og er solidariske, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Hun er ikke bekymret over at fysioterapeuter som jobber i Norge, vil bryte forbudet. Historisk er fysioterapeuter kjent for å verne om pasientenes sikkerhet og setter den til enhver tid først.

– Forbudet kan virke drastisk, men jeg forstår helseministerens strenge linje, og støtter den helt og fullt. Regjeringen ga samtidig løfte om at eventuelle økonomiske tap som følge av forbudet vil bli kompensert. Det er jeg spesielt fornøyd med, sier Lund.

Helsepersonelloven paragraf 4 regulerer forsvarlighetsprinsippet. Denne spesielle situasjonen viser hvor viktig det er at fysioterapeuter er bevisste på kravet til forsvarlighet som fysioterapeuter skal opptre i samsvar med.

* * *

Juridisk rådgiver Lars Engebretsen og forbundsleder Gerty Lund (bildet under) er fornøyd med at helseminister Bent Høie har kommet med forbud om utenlandsreiser til alt helsepersonell.