Fysioterapeutene stiller opp for flyktningene

Norske fysioterapeuter er klare til å bidra med å hjelpe flyktninger som kommer til Norge.


– Vi er rystet over krigen i Ukraina, og tenker på alle våre ukrainske kolleger og selvsagt sivilbefolkningen i landet. Nå – når Norge tar imot flyktninger som har opplevd traumatiske hendelser – vil vi også bidra. Flyktningene skal raskt ut i kommunene, og derfor vil fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten kunne få en viktig rolle veldig raskt, selv om det er viktig å understreke at langt fra alle vil ha behov for helsetjenester, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

I dag torsdag 17. mars åpnet Gerty Lund Fysioterapikongressen. En kongress som samler over 800 fysioterapeuter fysisk og digitalt. De står nå samlet for å hjelpe.

– Vi har kompetanse på en rekke felt. Kompetanse som vil være til stor nytte for folk som har opplevd krig, og som har vært på flukt. Alle fysioterapeuter har kompetanse til å hjelpe, sier Lund.

Samtidig påpeker hun at forbundet har en rekke fysioterapeuter med spesialistkompetanse, blant annet innen barne- og ungdomsfysioterapi og psykomotorisk fysioterapi.

– Vi vet at det er mange kvinner og barn som må flykte landet, og det er derfor særlig viktig at de får tilgang til helsestasjon og skolehelsetjeneste, sier Lund.

Hun mener fysioterapeuter – som helsepersonell – stiller opp enten de jobber i sykehus, kommuner eller er selvstendig næringsdrivende.

Det fikk hun også et rungende ja til på Fysioterapikongressen.

Ifølge NRK har regjeringen bestemt at ukrainske flyktninger skal få såkalt kollektiv beskyttelse i Norge. Det åpner for raskere saksbehandling og rett til arbeid og opphold i inntil tre år.

Norske kommuner har meldt at de kan ta imot 20 000 ukrainske flyktninger.

– Jeg er glad for at norske kommuner stiller opp. I norske kommuner jobber fysioterapeuter som også er klare til å stille opp og gjøre en ekstra innsats, sier Lund.

 (Foto av Gerty Lund: Bo Mathisen)