Fysiofondet – husk søknadsfristene!

Mange har hatt grunn til å juble etter å ha søkt om og fått midler fra fysioterapeutenes eget fond. Utforsk mulighetene, og merk deg søknadsfristene.


Fysiofondets nettsider finner du alt du trenger å vite om fondets søknadskategorier, tildelinger som er gjort, hvilke frister som gjelder, og hvordan du kan søke om støtte. Her kommer en enkel oversikt over frister:

  • Søknad om reisestipend må være levert seinest tre måneder etter at du har deltatt på aktiviteten.
  • For søknad om utdanningsstipend gjelder fristene 15. mars og 15. september.
  • Søknadsfristene til stipend til forskningsprosjekt, formidlingsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og arbeid med prosjektbeskrivelse er 1. mars og 1. september.
  • Søknadsfrist til støtte til miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d.- og postdoktorstipend) er 1. september.

Kontaktinformasjon for Fysiofondet:

post@fysiofondet.no  | tlf. 22 93 30 90

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)