Fungering i stilling som NFFs generalsekretær

I generalsekretær Elin Robøle Bjors sykefravær er Audun Korsvold engasjert i stillingen fra 25. mars og ut juni måned.


Audun Korsvold har bred erfaring som leder og rådgiver. Han har vært administrerende direktør i konsulentselskapet Agenda Kaupang i en årrekke, og har tidligere blant annet vært direktør i Forbrukerrådet. Han har også erfaring som innleid leder, sist i 2017 som konstituert administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen. Som rådgiver har Audun arbeidet med blant annet strategi, omstilling og lederutvikling i organisasjoner og offentlige virksomheter i stat og kommune. Han er godt kjent med organiseringen av norsk helsevesen.

– Vi er svært glad for at Audun Korsvold har takket ja til å fungere som generalsekretær i de hektiske månedene vi har foran oss, sier NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Kontaktinformasjon:

  • Audun Korsvold, fungerende generalsekretær i NFF, ak@fysio.no, tlf. 908 26 913.