Fullt medhold for saksøkte sykepleiere

NFF konstaterer med tilfredshet at Fredrikstad tingrett i dag enstemmig avviste søksmålet som ledelsen ved Sykehuset Østfold hadde rettet mot fire sykepleiere.


– Det må være grenser for hvordan en arbeidsgiver kan behandle sine ansatte, uavhengig av hvor store interessemotsetninger som finnes mellom partene på en arbeidsplass. Vi vil få gratulere de fire sykepleierne og Norsk Sykepleierforbund med avgjørelsen i Fredrikstad tingrett, sier Elin Robøle Bjor, fungerende forhandlingssjef i Norsk Fysioterapeutforbund.

Norsk Sykepleierforbund omtalte bakgrunnen for søksmålet slik på sine nettsider 11. september:

«Rettsaken kom til etter at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet. Sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda som i fjor ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold nekter å rette seg etter vedtaket og har i stedet saksøkt sine egne sykepleiere.»