Fremtidige kollegaer - velkommen!

Kristin Bakkeli, leder av Nyutdannede fysioterapeuter (NUF), gratulerer årets nye fysioterapistudenter, og ønsker dem velkommen til Norsk Fysioterapeutforbund.


Gratulerer til alle nye studenter som er klare for å starte på sin bachelor i fysioterapi! Dere har kommet gjennom nåløyet på et av de mest ettertraktede studiene, og går noen lærerike år i møte.

På min første skoledag fikk vi høre at “hvis du har startet på dette studiet for å bare jobbe med idrettsskader, så er du på feil sted”. Mange fikk bakoversveis av en så direkte beskjed, spesielt fordi de fleste av oss hadde egen erfaring fra nettopp fysioterapi og idrettsskader. Det ble allikevel tydelig for oss at fysioterapi omfatter så mye mer. Vi jobber med et utrolig bredt fagfelt hvor aldersspennet går fra 0 år til over 100. Du finner fysioterapeuter på sykehus, i kommuner og på klinikker. På skoler, helsestasjoner og frisklivssentraler. Du finner fysioterapeuter i storbyene og i de mest grisgrendte strøk. Og du finner fremtidens fysioterapeuter klare på skolebenken.

Som fysioterapistudent skal du gjennom mye teori som du etterhvert får prøve ut i praksis, og det er i praksisperiodene du virkelig vil få kjenne på det å være fysioterapeut. Det kan i perioder være mye å ta inn over seg, og da er det viktig å bruke ressurspersonene rundt seg. Still spørsmål til lærere og veiledere, skap dere gode kollokviegrupper hvor dere kan hjelpe og motivere hverandre. Og husk at det å være student handler om mer enn lange dager med lesing og pugging til anatomieksamen. Det finnes utallige aktivitetstilbud for studenter som kan gi dere et pusterom fra lesesalen.

Jeg vil spesielt trekke frem studentorganisasjonen FYSIO som har lokallag i alle studentbyene. FYSIO bidrar til felles aktiviteter for medlemmene, både sosialt og faglig. Det finnes mulighet for blant annet fotballtrening/-turneringer, vaffelkos og quiz. Er det aktiviteter du savner, så meld deg inn og vær med på å skape et inkluderende studentmiljø. FYSIO fungerer også som bindeledd mellom studentene og NFF, og det samarbeides om fagkvelder i de ulike studentbyene.

Norsk Fysioterapeutforbund vil oppfordre alle studenter til å bli medlem i forbundet. Du får blant annet meget gode forsikringsordninger. En pakke med fire ulike forsikringer betaler du ikke engang premie for, den er inkludert i medlemskapet. Du kan delta på NFF-arrangement for studenter, og du har også tilgang til alle medlemstilbudene i NFF. Målet vårt er å være sterke, stolte og synlige, og vi er klare for å ta imot fremtidens kollegaer!

(Foto av Kristin Bakkeli på jobb: Bo Mathisen)

Om Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter.

Les mer om NUF