Freddy Kaltenborn til minne

Freddy Kaltenborn døde torsdag 2. mai. Kaltenborn var en av grunnleggerne av den første undergruppen i WCPT, International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), og var æresmedlem i NFF.


Innenfor sitt fagfelt var Kaltenborn en ruvende skikkelse, med stor betydning både i Norge og internasjonalt. Som for mange andre i hans generasjon var det ortopedien som var hans inngang til fysioterapi, og et fundament for hans brede virke innen fagfeltet. I forbindelse med Kalternborns bortgang pekte Ken Olson, IFOMPTs leder, på Kaltenborns rolle som drivkraft i å etablere standarder for utdanning innen manipulasjon og manuelle teknikker i fysioterapi som tilfredsstilte kriteriene for IFOMPT-medlemskap. Olson fremhevet også hva Kaltenborn har betydd for utviklingen av manuellterapi, og den arven Kaltenborn etterlater seg i IFOMPT og WCPT og blant fysioterapeuter internasjonalt.

Med ett minutts stillhet ble Kaltenborns minne æret av delegater fra Norsk Fysioterapeutforbund og de andre medlemsorganisasjonene på WCPTs generalforsamling denne uken.

Freddy Kaltenborn ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Fysioterapeutforbund i 1986.

Flere omtaler i anledning av Kaltenborns bortgang:

(Foto av Kaltenborn: fra wcpt.org)

Freddy Kaltenborn