Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen lyser nå ut nye midler til forskning rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandling.


Hvert år går en tredjedel av ExtraStiftelsens midler til forskning, og fredag 1. mars 2019 åpnet en ny søknadsrunde. De tre siste årene har stiftelsen prioritert forskningssøknader rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandling, og om lag to tredjedeler av forskningsmidlene går til dette. Også i 2019 skal stiftelsens midler prioriteres mot denne typen prosjekter.

Les mer om ExtraStiftelsens forskningsstøtte og prioriteringer, og om hvordan du kan søke: