Forhandlinger om ny hovedavtale i staten utsatt

Forhandlingene om en ny hovedavtale i staten er nok en gang utsatt, og dagens avtale videreføres ut 2022. Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat er skuffet, og understreker behovet for bedre praktisering av dagens avtale.


– Vi er skuffet over at vi ikke får forhandle om forbedringer i hovedavtalen. Nå blir det desto viktigere at dagens avtale praktiseres på en bedre måte, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Den 27. september ble det klart at hovedavtaleforhandlingene, som etter planen skulle gjennomføres denne uken, ikke blir noe av. Årsaken er at LO Stat ville utsette forhandlingene. Den gjeldende hovedavtalen i staten blir i stedet videreført til og med 31. desember 2022. Hovedavtaleforhandlingene er konsensusbasert, noe som innebærer at samtlige av partene må være enige for at det skal gjennomføres endringer.

Forhandlingslederen i Unio stat skulle gjerne gått til forhandlingsbordet.

– Vi var godt forberedt og klare til forhandlinger, og skulle gjerne benyttet muligheten til å forbedre en avtale som er overmoden for endringer. Vi har mange forslag til konkrete forbedringer i det som er det organiserte arbeidslivets grunnmur. Til syvende og sist går dette ut over arbeidstakerne i staten, som hadde fortjent at vi undersøkte mulighetene for en bedre avtale, mener Lind.

Hun er likevel opptatt av at det neste året må brukes godt, selv om dagens avtale videreføres.