Forhandlinger om ASA 4313 er utsatt

Rammeavtalen ASA 4313 mellom KS og NFF, NMF og PFF skal forhandles i år. For å gi bedre tid for det partssammensatte utvalget som skal kartlegge bruk av deltidshjemler, har avtalepartene blitt enige om å utsette forhandlingene til januar 2021.


ASA 4313 er en rammeavtale om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.

NFF mener arbeidet med å kartlegge kommunenes bruk av deltidshjemler, og avviket mellom driftsavtalenes størrelse og faktisk arbeidsomfang, er et viktig arbeid som det må settes av tilstrekkelig tid til. Det er nødvendig for å få tilstrekkelig oversikt til å kunne arbeide for å bedre vilkårene for fysioterapeuter med deltids driftstilskudd.

Det er per 19. november 2020 ikke satt noen dato for oppstart av forhandlingene.

Eventuelle spørsmål om forhandlingene kan rettes til NFFs forhandlingsseksjon, via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

(Toppfoto: deler av NFFs delegasjon ved forhandlingene om ASA 4313 i oktober 2018. Fra venstre: Bente Øfjord, Lene Cammermeyer Ziener, Thea Wessel Jørgensen, Lars Håvard Høgvoll, Jan Rino Austdal.)