Forhåndsgodkjenning av kurs gjeninnføres

Fra 1. februar 2018 kan kursarrangører igjen søke Norsk Fysioterapeutforbund om forhåndsgodkjenning av kurs.


Norsk Fysioterapeutforbund følger dermed opp tilbakemeldingene om at slik forhåndsgodkjenning er viktig for våre medlemmer. I tillegg er det viktig for forbundet å kvalitetssikre fysioterapeuters etterutdanningstilbud og være i dialog med fagmiljøene.

Kursarrangører som ønsker sine kurs forhåndsgodkjent, må sende med:

  • NFFs søknadskjema, se relaterte dokumenter
  • Beskrivelse av kurset
  • Timeplan for kurset

Søknadsdato: fortløpende.

Det enkelte arrangementet må tilfredsstille samtlige av disse kriteriene:

1. Kurs/faglige temadager o.l. må være av minimum 6 timers varighet.

2. Kurset skal arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten, eller av NFFs egne organisasjonsledd.

3. Det faglige innholdet skal være rettet mot fysioterapi og det som er relevant for fysioterapiutøvelse, og må ikke inkludere fagområder som kan oppfattes å inngå i alternativ behandling.

Søknaden sendes til:

Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 147 Sentrum
0102 Oslo

eller til spesialist@fysio.no

(Artikkelen endret 18. januar, 19. februar og 23. mars 2018, og 28. januar 2019)