Fleksitidsavtalen i staten videreføres

Partene i staten er enige om å videreføre fleksitidsavtalen uten endringer til og med februar 2021.


Torsdag 25. juni 2020 ble det avholdt forhandlinger mellom Unio og de øvrige hovedsammenslutningene på den ene siden, og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre, om særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Partene ble enige om å videreføre avtalen uten endringer frem til og med 28. februar 2021.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt som relatert dokument.