Evaluering av NFFs organisasjonsmodell

– Evalueringen av NFFs organisasjonsmodell er en viktig sak for Landsmøtet, understreker forbundsleder Gerty Lund. 


Det har vært gjennomført endringer av NFFs organisasjonsmodell i hele perioden fra 2013 og frem til 2020. NFFs organisasjonsmodell er nå evaluert, og legges frem til behandling for Landsmøtet 2020.

I 2014 vedtok Landsmøtet en stor endring av NFFs organisasjonsmodell, blant annet at NFFs 21 avdelinger ble erstattet av fem regioner, og sammensetningen av Forbundsstyret og andre råd og utvalg ble endret.

I perioden fra 2014 til 2019 har det vært gjennomført to prosjekter for vurdering av fag- og interessegruppene. Landsmøtet 2019 vedtok endringer i faggruppenes formål og oppgaver. Interessegruppen Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe ble lagt ned, og Unge Fysioterapeuters fellesskap ble endret til Nyutdannede fysioterapeuter, med endringer i oppgaver, representasjon og økonomi. Det ble i tillegg etablert et fast forum for ledere i faggruppene, Faggruppelederforum, hvor lederen av forumet inngår i Forbundsstyret.

Hovedlandsmøtet 2019 vedtok at NFFs organisasjonsmodell skulle evalueres. Evalueringsrapporten legges nå frem for NFFs landsmøte 2020. Landsmøtet får i tillegg Forbundsstyrets forslag til videre prosess til behandling.

 I evalueringsrapporten fremkommer det fire forbedringsområder:

  • Behov for tydeliggjøring og forenkling i organisasjonsstruktur
  • Aktivitetsorientering
  • Ressursfordeling
  • Kommunikasjon  

– For mange av dem som har vært engasjert i organisasjonen noen år, er disse forbedringsområdene gjenkjennelige. Vi ser at evalueringen har skapt debatt, og for meg er det viktig at Landsmøtet diskuterer resultatene fra evalueringen, og at vi sammen blir enige om hvilke prosesser vi skal gjennomføre fremover, sier Gerty Lund. Hun legger til:

– Jeg oppfordrer alle til å lese evalueringsrapporten, og ønsker alle velkommen til å følge debatten 25. november. Hvordan det skal foregå, gir vi informasjon om i god tid før Landsmøtet.

Kontaktperson:

  • Gerty Lund, forbundsleder i NFF, gl@fysio.no, tlf. 414 63 253.
forbundsleder Gerty Lund