Europeisk WCPT-kongress om utdanning

I dagene 11. og 12. september 2020 holder den europeiske regionen i WCPT (ER-WCPT) sin 5. europeiske kongress, i Leuven, Belgia. Temaet er utdanning innen fysioterapi.


Kongressen arrangeres av ER-WCPT i samarbeid med European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE).

Mer informasjon om kongressen, blant annet frister for å melde på postere og andre presentasjoner, kommer tidlig i 2020. I første omgang ønsker ER-WCPT nå å få forslag til "focused symposia", med et innhold som er relevant for profesjonen og kongressens utdanningstema. Det overordnede temaet har tre forgreininger, og det er et særlig ønske fra ER-WCPT om forslag til "focused symposia" som retter seg mot to av dem: mangfold og inkludering i læring, og vitenskap i fysioterapi.

Forslagsfristen er satt til 1. november 2019. Nærmere opplysninger om innhold, krav til utforming og annet er gitt i vedleggene, se "Relaterte dokumenter".

Merk: I ett av de vedlagte dokumentene er det oppgitt feil måned for kongressen i 2020.

(Artikkelen oppdatert 5. november 2019 med invitasjon til innsending av abstrakter og oversikt over frister, og 2. desember 2019 med bildet nedenfor.)

Europeisk WCPT-kongress om utdanning