Ett frikort fra 1. januar 2021

I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Den felles frikortgrensen er 2460 kroner for 2021.


I forbindelse med dette understreker Helfo igjen viktigheten at alle helseaktører rapporterer egenandeler innen fristen på to uker.

Les mer om endringen på Helfos nettsider:

Informasjon til publikum på Helsenorge.no:

(Artikkelen oppdatert 11. januar 2021.)