– Et solidarisk krafttak for arbeidsliv og samfunn

I dag ble stortingspartiene enige om en forbedret tiltakspakke mot koronakrisen. Forbundsleder Gerty Lund i NFF er lettet over at skadevirkningene av krisen blir betydelig dempet for selvstendig næringsdrivende og ansatte.


– Det vi ser nå fra Stortinget, er et solidarisk krafttak for at arbeidsliv og samfunn kan holde oppe viktige funksjoner, og det spenner ut et økonomisk sikkerhetsnett som blir avgjørende for våre medlemmers økonomi gjennom denne krisen. Hele samfunnet bidrar for at de som rammes hardest, får en lettere byrde, sier forbundsleder Gerty Lund.

Et hovedpunkt for selvstendig næringsdrivende i tiltakspakken er innføringen av en kompensasjon for tapt inntekt, der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

– Vi har vært spesielt bekymret for situasjonen for de selvstendig næringsdrivende, og i særdeleshet dem uten driftstilskudd. Nå blir inntektstapet begrenset, og vi er glad for at politikerne har lyttet til alle oss som har insistert på at det i denne krisen må finnes et sikkerhetsnett for alle som bidrar med helsetjenester til befolkningen.

Gerty Lund er også fornøyd med at stortingsflertallet sikrer at ansatte får en bedre permitteringsordning, med full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Stortingsflertallet har i tillegg sørget for forbedringer når det gjelder sykepenger og omsorgspenger, både for ansatte og selvstendig næringsdrivende.

– Mye er oppnådd gjennom denne tiltakspakken, men det gjenstår å få på plass mer målrettede tiltak for kommunal fysioterapi, sier forbundsleder Gerty Lund, og viser til brevet til Helse- og omsorgsdepartementet som forbundet sendte søndag 15. mars (se relatert lenke).

(Illustrasjon, topp: fra Flickr.com, Stortingets møte 16. mars 2020)